ობობაზე უფრო საშიში შეიძლება მეორე ობობა იყოს.


ვის ეშინია გველების? ობობები გაცილებით საშინელები არიან!


ადგილი, სადაც იმალება, რაღაც საშინელება!


ობობების საერთო საცხოვრებელი.


წარმოდგენაც კი შეუძლებელია, ამისთანა რა ობობა იყო, რომ ბაყაყი დაიჭირა.


ნამდვილად შემზარავი სანახაობაა.


საყვარელი საოჯახო ფოტო.


ცოდოა ჩიტი...


დაუნდობელი მკვლელი.


შემზარავია, იმის წარმოდგენა, რამდენი ობობაა მანდ...


ხვლიკს დღეს არ გაუმართლა.


ასეთ დროს, იმედიღა რჩება, რომ შუშა არ გატყდება.


გველმა ისევ წააგო შეჯიბრი.


კონცენტრირებული საშინელება.


მაგრამ ობობებზე საშიში რაღაცაც არსებობს. ფიქრიც კი შემზარავია, ნეტა რა არის ეს?..
მოამზადა ელენე გურიელმა