ამბობენ საბჭოთა კავშირში სექსი არ იყოო. შესაძლოა... თუმცა საბჭოთა კინემატოგრაფში კი იყო პატარ-პატარა დოზებით.